Committee 2021

OUR CORE COMMITTEE

COMMITTEE 2021

Introducing our new Management Committee for 2021. We look forward to your support & co-operation with this committee. Thank you!

Yashwant Jagtap

President

Vishwanath Awate

Secretary

Manish Mangale

Treasurer

Preetam Ghogale

Member

Rajendra Shirke

Member

Ranjit Pisal

Member

Nikhil Dalal

Member

Neha Soman

Member

Sujay Patil

Youth Representative

Our support system

MMVIC subCommittee members 2021

IT / Website

Nikhil Patodekar

Bipin Mehta

Nishank Samant

Satish Marathe

Amoulika Ringe

Cultural

Shailesh Walimbe

Kamakshi Kale

Vedashree Mahajan

Abhishek Sane

Pranav Jatkar

Yoga

Kanchan Samel

Dilip Sonar

Arya Athavale

Shripad Kulkarni

Kartik Iyer

Nitin Bartakke

Sharad Limaye

Smita Pimputkar

International Students

Abhijit Bhide

Pramod Hathkhambkar

Ajinkya Pawar

Atul Bhakta

Poonam Mulay

Sanskrit/Puja/Marathi/Last-rites

Dr. Jayant Bapat (kaka)

Vaishali Sambare

Sujata Dalvi

Pradnya Date

Vedashri Mahajan

Sports & Cricket club

Madan Deshmukh

Sandesh Kamble

Shefali Utturkar

Vedant Mantri

Sahil Gavankar

Sagar Deokar

Rajendra Joijode

Ashok Ghuge

Abhay Kamble

Area Co-ordinator

Prashant Jadhav

Anita Gupte

Shefali Utturkar

Abhay Kamble

Ashok Ghuge

Manoj Patil

Prachi Kulkarni

Sneha Bhosale

Priyanka Phutane

Palavi

Atul Mithsagar

Dipali Bhide

Jahnavi Patil

Madan Deshmukh

Mukund Deshpande

Prashant Jadhav

Shilpa Charegaonkar

Food

Akansha Gowande

Shubha Kale

Kavita Jagtap

Amruta Awate

Sponsorship

Abhijit Bhide

Madan Deshmukh

Prashant Jadhav

Nilesh Patil

Vishwas Charegaonkar

Shailesh Walimbe

Akhil Australia Marathi Sammelan (AAMS) 2022

Abhijit Bhide

Manik Deshmukh

Prashant Jadhav

Reshma Parulekar

Ajinkya Pawar

Shivani Pokhalekar

Pranav Jatkar

Amit Agarkar

Nikhil Patodekar